Αποτύπωση Χώρου

Η αποτύπωση του χώρου είναι το πρώτο και σημαντικό βήμα για ένα σωστό και λειτουργικό αποτέλεσμα , καθώς πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό για την ορθή αποπεράτωση του έργου.