Μελέτη 2D | 3D

Στη μελέτη δημιουργούμε σχεδιαστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις καθημερινές σας ανάγκες με την χρήση εξειδικευμένης σχεδιαστικής εφαρμογής που χρησιμοποιεί 2D και 3D τεχνικές απεικόνισης, για να δημιουργήσουμε και να παρουσιάσουμε την βέλτιστη λύση για το χώρο σας.